World Kyokushinkai Karate Association 

Mas Oyama's Kyokushin. The Ultimate Truth. International group.

                                               News

31 juli 2018. 

We welcome Shihan Prasanjeet Bhattacharjee 5th dan, to the WKKA.

Convinced that he is the right person,

Shihan Prasanjeet Bhattacharjee is appointed to be the BRANCH CHIEF of the WKKA, representing India.

We are very pleased with a great champion and teacher to join our association. We wish him good luck and strenght to bring out the message of the WKKA.  Congratulations. Osu.

 


2 july 2017. 

We welcome sensei Anniruddha Datta 4th dan from India. He will be country representative for the WKKA. OSU. 

15 januari 2016. 

We welcome shihan Jan de Jong 6th dan, from the Netherlands. Head instructor Dojo Kyokushin Zeeland. Goes. 

He is very wel educated Kyokushin grandmaster, So we are very pleased with his contribution to the WKKA.


2 september 2015.

A new season starts. Looking back we can conclude that more co -operation between different organizations Kyokushinkai . However, the collaborations are ephemeral instance during games or camps. Then they return back to their own organizations with associated rules , kata forms and hierarchy. There are also once again splits and new organization also appear. Which in our opinion are not authorized . This is why wkka decision to more than four years after its foundation in 2011 , to continue the road and to position itself as an independent organization Kyokushinkai -kan . We have great confidence in the future. Kyokushin dojo , karateka are welcome to join the wkka . osu

                      Helaas moet ik melden dat er wederom verdere afsplitsingen in de bonden hebben plaats gevonden. 2 kleine kyokushin organisaties hebben zich opnieuw gesplitst. Hiermee is het Kyokushin weer verder verzwakt. Het afsplitsen schijnt onomkeerbaar te zijn, regelmatig werken een aantal bevriende dojo's samen met elkaar, wanneer er een gezamenlijk doel als bijvoorbeeld een kamp of wedstrijden te organiseren zijn. Een duidelijke structuur ontbreekt hierbij. Dit is geen goede ontwikkeling.
18 mei 2012

With great plessure we received a message from Shihan Kaleem Saeed 6th dan from Manchester, Great Britain. He is a highly skilled martial art expert and like to join the WKKA. We welcome you to our Kyokushin family. Osu!

 

4 december 2011

Het verenigen van de Kyokushin organisaties blijkt een uitermate moeilijke opgave, er is veel begrip voor het initiatief, echter zijn er tot nu toe geen concrete samenvoegingen, positief is dat er op landelijk niveau steeds meer en meer samengewerkt wordt. vooral wanneer het om deelname bij grote toernooien betreft. Wij zijn positief voor het komende jaar 2012.

Sensei Tom Jansen

Initiatiefnemer WKKA 

 

28 august 2011

WKKA is nog maar amper begonnen en krijgt meteen van vele Kyokushinkai karate's en liefhebbers steun en sympathie. 2 dagen terug is er een mail verstuurd naar verschillende dojo's en bonden in voornamelijk Belgi? en Nederland. 

Als initiatiefnemer wil ik nog eens benadrukken dat wij slechts een bruggen bouwende rol willen spelen. Wij realiseren ons dat de leiders van de Kyokushin organisaties professioneel bezig zijn en het de hoogste tijd is naar 1 Kyokushinkai organisatie toe te werken.

Sensei Tom Jansen 

Initiatiefnemer WKKA petitie