World Kyokushinkai Karate Association 

Mas Oyama's Kyokushin. The Ultimate Truth. International group.

                  Dear Kyokushin people Osu

Down here is written in Dutch. Please use your google translate button. 

WKKA, een nieuwe Kyokushin organisatie onder de zon, niets nieuws zult u denken. Toch wel! De WKKA heeft een totaal andere visie, structuur en doelstelling dan de al bestaande organisaties. 

WKKA staat voor het behoud van het oorspronkelijke Kyokushin karate en heeft dit als haar belangrijkste doel gesteld. Het behoud moet gerealiseerd worden door nationale samenwerking en eenwording van de nu bestaanden organisaties. 

If you want to join the WKKA send a email to initiator WKKA 

Sensei Tom Jansen [email protected]

Een totale terugkeer naar 1 enkele wereldwijde Kyokushin organisatie zal wellicht niet gebeuren, maar berusten in een steeds verder gaande afbrokkeling is eveneens geen optie. De ongeveer 10 Kyokushin organisaties in Nederland en Belgium moeten de krachten en kennis gaan bundelen. Op die manier kan Kyokushinkai karate overleven, maar dat niet alleen. Door een eenheid te vormen kan de sport/kunst veel meer bekendheid en aanzien genieten. 

Niemand heeft alleen de wijsheid in pacht en daarom hoop ik dat zoveel mogelijk leiders van organisaties, Shihans, Sensei dit plan ondersteunen, maar zeker ook de individuele Kyokushin karateka of liefhebber is even belangrijk. 

Osu en mijn dank namens de WKKA. Oprichter Sensei Tom Jansen.

                        All Kyokushin karateka's must be united

  

 

Recent Blog Entries

Upcoming Events

Recent Photos